Gamle3Hus ble startet i 2009, med kunnskap som hviler på mange generasjoners erfaring og forståelse av håndverkstradisjoner og materialkjennskap.

Gamle3Hus er totalentreprenør for rådgivning og praktisk arbeid på antikvariske bygninger og kulturminnefaglige spørsmål.

Vi har bred fagkompetanse på rehabilitering og restaurering. Vår hovedkompetanse ligger i å kunne gjennomføre prosjekter fra antikvarisk dokumentasjon, med tegningsmateriale og søknadsprosess, frem til ferdig restaurert bygg. Gamle3Hus kan også inngå i deler av eksterne oppdrag med kompetanse og ressurser. 

For å kunne levere hele linjen i et prosjekt er det viktig for Gamle3Hus å ha folk både i felt og på kontor.

Meyer film har laget en flott og utfyllende film om istandsettingen av Bellgården 7D på Bryggen. I denne kan man følge prosessen fra oppstart i 2011 til ny bruk i 2016. Filmen beskriver godt hvor sammensatt en slik restaureringsprosess kan være, og gir innblikk i håndverkerprosessene. Filmen er laget for Bellgården AS med midler fra Riksantikvaren. Gamle3Hus er utførende.

Sentral godkjenning:


  • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
  • Prosjekterende for arkitektur i tiltaksklasse 2
  • Utførende for tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
  • Utførende for arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3

Publikasjoner, utstillinger og omtaler

2022

Riksantikvarens Eksempelsamling - Nye varevinduer i gammelt bygg
Riksantikvarens Eksempelsamling - Byreparasjon etter brann
Riksantikvarens Eksempelsamling - Kontor- og representasjonslokale i historisk villa

BT - artikkel om det Hanseatiske Museum
TU - artikkel om jekkingen av det Hanseatiske Museum

2021

Bergen Kommune - film om jekkingen av det Hanseatiske Museum

2019

BT - Artikkel om prosjektet i Sandviksvegen 55
Vestnytt -
Artikkel om restaureringen av Hjelme kirke
Studiebesøk
fra Novia university of Applied science, Finland. Jacob Schroll holdt forelesning om trebygg. 
bergen.kommune.no -
Artikkel om arbeidene på Hanseatisk Museum 
niku.no -
Norsk institutt for kulturminneforskning har skrevet en artikkel om arbeidene på Hanseatisk museum i Bergen.

2018

Lønningen Lystgård - Pandora film har fulgt hele prosessen rundt flyttingen av Lønningen lystgård
Dfly.no -
Artikkel om flyttingen av Lønningen lystgård til den botaniske hagen på Milde
Vestnytt -
Artikkel om restaureringen av Hjelme gamle kirke. 
BT Bergenstidene
 - Artikkel om dokumentasjonen av Frimerkehuset.

2017

Årstadposten - artikkel om demonteringen av Det Hvite Hus i Haukelandsbakken. 
BA Bergensavisen - artikkel om demonteringen av Det Hvite Hus i Haukelandsbakken. 

2016

Galleri ROM, Oslo. - Utstillingen Little Norway, i samarbeid med Bureau Detours (DK) og Prosjekt Heimatt (NO) under Oslo Arkitekturtriennale.
arkitektnytt.no - anmeldelse av arkitekturtriennalen 2016
nrk østlandssendingen - innslag om Little Norway.
Film - Istandsettingen av Bellgården, laget av Meyer Film, med midler fra Riksantikvaren. 

2015

Galleri ROM, Oslo -  Kontribusjon til Eriksen Skajaa Arkitekter sitt bidrag til utstillingen 'Snapshot'.

2014

Bygg og Bevar -  Bellgården – på bryggen i Bergen 
Bygg.no - Klargjør for dobbeltspor med antikvarisk riving i Bergen

2013

Prosjekt Bryggen - Demontering av fredet bygg på bryggen
Prosjekt Bryggen - Bellgården ferdig demontert
Prosjekt Bryggen - Bellgården 7D kommer tilbake
Prosjekt Bryggen - Laftenov og dømlinger - et lite fotoalbum
Min By Bergen - Det gamle huset og flyplassen