Bergen Tinghus

Kunde: Statsbygg
Periode: 2017

Bergen tinghus er bygd i 1933 og tegnet av arkitekt Egill Reimers. Tinghuset er bevaringsverdig og skal behandles som fredet.

For å tilpasse tinghuset til funksjonell drift av Bergen tingrett og Nordhordland tingrett gjøres det en rehabilitering av bygget. Etter rehabiliteringen vil tinghuset tilfredsstille alle krav til en moderne rettsbygning, samtidig som hensynet til kulturminnevern og sikkerhetskrav vil være oppfylt.

 Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:

  • Lage nye innvendige dører - tildels kopier av de originale.

 Statsbygg er byggherre. 

Hovedprosjektbilde er hentet fra Marcus Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildet er tatt av Atelier KK mellom 1900 og 1935.

Ny innvendig dør.