Zander Kaas

Kunde: Backe Bergen
Periode: 2016

Zander Kaas Stiftelse ble bygget som et hjem for gamle, og er en av flere helseinstitusjoner som ble etablert i Kong Oscars gate, langs hovedferdselsåren inn til byen fra syd. Bygget ble tatt i bruk i 1770, og skulle huse både par og enslige av begge kjønn. I 1927 ble bygningen fredet.

I anledning at bygget skal integreres som en ny del av Hotell Terminus, har Gamle3Hus restaurert dører og laget nye innvendige varevinduer.

 

Dørens ramme er restaurert av Gamle3Hus.
Nye innvendige varevinduer.
Nye innvendige varevinduer.
Zander Kaas Stiftelse fra 1920-tallet. Kilde: MARCUS-samlingen.