Hjelme gamle kirke

Kunde: Øygarden kommune
Periode: 2018 -

Hjelme gamle kirke er en enskipet langkirke fra 1875 og står på Seløyna, nord i Øygarden kommune. Bygningen er vernet som "Listeført kirke etter 1850"og har dermed nasjonal verneverdi. Den har allikevel over lengre tid hatt et etterslep på vedlikehold og har behov for innvendig og utvendig sikring.

Kirken med 180 sitteplasser har ikke vært i ordinær bruk siden begynnelsen av 1970-tallet og er i dag stengt for publikum av sikkerhetsmessige grunner. Gamle3Hus har vunnet anbudet om sikring og istandsetting av kirken, i form av et samspillsentreprise med BOV (Bygg og Ventilasjon) og Bergen Rør og Elektro.

Kirken, oppført i 1875, står på Seløyna, nord i Øygarden kommune. - Kilde: Nasjonalbiblioteket på Flikcr
Bilde fra befaring i januar 2018.
Bilde fra befaring i januar 2018.
Bilde fra befaring i januar 2018.
Bilde fra befaring i januar 2018.
Stillaset rigges opp for å begynne istandsettingsarbeidene på kirken.
Bilde fra befaring i januar 2018.