Knøsesmauet

Kunde: privat
Periode: 2019 -

Utførende : Gamle3Hus 
Arkitekt: Utmark Arkitektur

Huset i Knøsesmauet i Bergen er fra slutten av 1700-tallet og av sjelden karakter, ettersom det er relativt urørt i sin opprinnelige form og funksjon. Omfattende restaureringsarbeider er nødvendig for å gjøre bygningen beboelig.

Så langt det lar seg gjøre bevares de opprinnelige delene av huset. Dette innebærer blant annet bevaring av de eksisterende laftekassene i 1. og 2. etasje, restaurering av gruen - det opprinnelige ildstedet - så denne igjen blir funksjonell, restaurering av fire originale vinduer samt den opprinnelige inngangsdøren.
 
I tillegg til restaurering av det som kan bevares vil enkelte deler av huset tilbakeføres til slik det opprinnelig var. Dette innebærer tilbakeføring av de  opprinnelige gulvtypene i 1. og 2 etg. samt å reintrodusere 2 stykker opprinnelige vinduer mot bakgården. 

For å oppnå tilstrekkelig bo-komfort etterisoleres huset utvendig samt i bjelkelaget. Den gamle kledningen vil bli restaurert og gjenbrukt. Deler av grunnmuren vil bli refundamentert og isolert.  

Oppriss av vestfasaden på huset, sett fra Knøsesmauet.

De fire vinduene samt ytterdøren vil bli bevart og restaurert. Huset vil bli etterisolert utvendig, men den opprinnelige kledningen vil bli gjenbrukt.  

Vinduer av nyere tid blir skiftet ut med vinduer tilsvarende de originale. 

Huset restaureres på stedet og konstruksjonen sikres gjennom hele prosessen så laftet kan restaureres nedenfra.

Disse boltene som skal brukes til sikring har utsmidde hoder der hvor disse blir synlig. Dette er en varig og skånsom reparasjonsmetode med originalt utseende.