3D skanning

Gamle3Hus prioriterer å bruke nyeste teknologi i møte med gammel bygningsmasse. 3D-skanning er både kostnadseffektivt, raskt og en utrolig presis måte at innhente rik informasjon på. Denne teknologien kan brukes til oppmåling av alt fra mindre museums-objekter til store kulturlandskap. Vår mann Marcin er utdannet arkeolog, og har i tillegg en teknisk utdanning i 3D skanning og 3D modellering. Han er en av Europas førende innen for dette fagfeltet.

3D-skanning kan brukes for effektiv oppmåling med millimeterpresisjon. Den innhentede informasjonen omgjøres til en realistisk 3D-modell. - Marcin Gladki
Fra 3D-modellen produseres tegnemateriale med målsetting og detaljeringsnivå etter ønske.
3D-skanning kan også brukes til presentasjoner og utstillinger, ved å skape realistiske simulasjoner av et objekt, bygg eller et landskap.
3D skann av Lønningen lysthus
3D skann av Lønningen Hage
Snitt av Lønningen, ekstrahert fra 3D skann. - Marcin Gladki