Demontering

Å demontere en bygning er ofte ikke en enkel beslutning. Av forskjellige årsaker kan det allikevel være aktuelt å demontere en bygning for å best mulig ivareta den. I Gamle3hus har vi spesialisert oss i å kunne gjøre nettopp dette.

Gamle3Hus anbefaler i enkelte tilfeller å gjøre større eller mindre deler av restaureringen i egne lokaler. På Fammestad foregår restaureringen i et stabilt klima, med alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig. Dette er en effektiv, tidsbesparende og ofte en mere riktig prosessuell måte og jobbe på.

Den innerste sjel av Lønningen avslører seg. - Jacob Schroll
Lønningen Lystgård fra ca 1780 måtte vike for nyt terminalbygg på Flesland lufthavn. - Jacob Schroll
Pakking og mellomlagring av bygningsdeler før videre transport til lager på Fammestad.
Hver bygningsdel er merket med en egen kode, så bygget kan plukkes fra hverandre, restaureres og settes opp igjen.
Bellgården 7D på Bryggen i Bergen, ble demontert for restaurering. Denne står idag tilbake gjenoppført på sin opprinnelige plass. - Bjørn Systad