Tørrmuring

Dette er et gammelt håndverk som på lik fot med mange andre er vel vert å ta vare på. Denne kunnskapen er velbevart i Nordhordaland.

Berit og Kim kløver stein til grunnmur i Bellgården. - Roger Knutsen
Stein på oppstillingsplassen før endelig transport til tomten. - Roger Knutsen