Varmebehandling

Gamle3Hus har med støtte fra Riksantikvaren forsket på, og utviklet, varmebehandling som metode for å stoppe angrep av insekt og sopp i antikvarisk materiale. Gamle trebygninger og møbler, er gjerne ofre for angrep av Stripet borrebille (mit) og sopp. Ved hjelp av varmebehandling er det nå mulig å kunne nullstille disse angrepene. Når en bygning er ferdig restaurert og isolert med Isofiber på rikitg måte, får man fjernet problemet og forhindret at bygningen blir rammet av nye angrep som svekker konstruksjonen.

Varmebehandling krever at kjrnetemperaturen i treet kommer opp på 52 grader. - Bjørn Systad
Varmebehandling på Fammestad - Bjørn Systad