Isolering med celluloseisolasjon

Riktig isolering av gamle bygg er positivt for både bygning og bruken. Men kun om det gjøres på riktig måte.

Vi bruker celluloseisolasjon

Gamle3hus har med støtte fra Riksantikvaren forsket i metode og materiale for isolering av tradisjonelle konstruksjoner. Vi har gjennom vårt arbeide med å dokumentere dette, fått sertifikat på at isolering med isofiber også er konserverende for gamle bygninger.

Her isolerer Palle Bellgården på Bryggen i Bergen. Dette er både energibesparende, brannhemmende og konserverende for den fredete bygningen fra 1760 - Bjørn Systad
Isofiber blåses inn i konstruksjonen. Her brukes det sammen med en diffusjonsåpen vindsperre. Dermed kan konstruksjonen puste. - Bjørn Systad