Dokumentasjon

Gamle3Hus har spisskompetanse på dette feltet, og tilfredsstiller de høyeste kravene fra Riksantikvar, Fylkeskonservator, Byantikvar og Kommune.

Et hus har ofte mange lag med historie gjemt i seg. Det er komplekst å sette seg inn i det livet bygningen har levd. Vi kan grave oss inn i lagene og gi en forståelse av de ulike epokene. Ved å studere de ulike lagene med tapet kan man avdekke mer enn alder og endringer på bygningen. Tapet og mønster på veggene gir innblikk i livet til dem som har levd i huset, om status og trender i endring over hundrevis av år.

I arbeid med fredet og verneverdig bygningsmasse er dokumentasjonen underlagt strenge krav fra myndighetene. Dette er vi vant med å håndtere.

 

Listverk forteller oss masse om alder og status. Her en himlingslist i 3 deler fra 1842 - Jacob Schroll
Her avdekker malertrappen 9 tidligere overflatebehandlinger. - Ragnar Kristensen
3D skann av Lønningen lysthus
3D skan Kalfarveien 122. 2. etg.
Ragnar Kristensen dokumenterer Kalfarveien 120 før flytting
Hver bygningsdel blir merket med en egen kode, for at bygget skal kunne lagres og settes opp på nytt. - Jacob Schroll
Einar synger opera og finner gamle malingslag på Lønningen Lystgård - Jacob Schroll
Ragnar leser seg gjennom 300 års historie i tapetlagene i Kalfarveien 120. - Jacob Schroll