Restaurering

Det er kunnskapen og tradisjonen i det enkelte prosjekt, man bør legge til grunn for sitt arbeid når man restaurerer. Det er folkene bak den originale bygningen man jobber sammen med.

I noen tilfeller kan det være lønnsomt å gjøre restauereringen i egne lokaler. På Fammestad foregår restaureringen i et stabilt klima, med alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig. - Roger Knutsen
Bellgården 7D hadde store råteskader. Her laftes et hjørne opp med nytt tømmer.
Stian skanter en laftestokk til Bellgården - Bjørn Systad
Odd bruker en naver for å bore hull for en ny dumling i lafteveggen på Bellgården - Bjørn Systad
Med egen smie på bedriftens lokaler blir originale beslag og hengsler gjenskapt.
Tømrerne i sving i Svendsgården på Bryggen i Bergen
Svensgården støpejernsvindu er her blitt sandblåst og restaurert.