Restaurering

Det er kunnskapen og tradisjonen i det enkelte prosjekt, man bør legge til grunn for sitt arbeid når man restaurerer. Det er folkene bak den originale bygningen man jobber sammen med.

I noen tilfeller kan det være lønnsomt å gjøre restauereringen i egne lokaler. På Fammestad foregår restaureringen i et stabilt klima, med alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig.
Bellgården 7D hadde store råteskader. Her laftes et hjørne opp med nytt tømmer.
Stian skanter en laftestokk til Bellgården
Odd bruker en naver for å bore hull for en ny dumling i lafteveggen på Bellgården
Med egen smie på bedriftens lokaler blir originale beslag og hengsler gjenskapt.
Tømrerne i sving i Svendsgården på Bryggen i Bergen
Svensgården støpejernsvindu er her blitt sandblåst og restaurert.