Bygningslagring

Gamle3Hus har kapasitet til å kunne ta imot bygninger for lagring i kortere eller lengre perioder. Eksempler på dette kan være flytting, ombygning, eller for å ta hånd om en bygning før en restaurering.

På Fammestad lagres bygningsdelene i Kollier så det er enkelt å finne og sotere.
Her ligger Lønningen Lystgård fra 1780 årene lagret før videre arbeider med restaurering og gjenoppføring på ny tomt. - Bjørn Systad