Materialer

Vi i Gamle3Hus har stor respekt for tradisjonell materialkunnskap og forståelse. Dette er grunnlaget og inngangsvinkelen for alt vi leverer. For å komme frem til best mulig resultat er det viktig at håndverkeren har kompetanse til å gå i skogen og ta ned materialet selv.

 

For og høyne holdbarheten på virket, tar vi det på sjøen for å "vassgå" tømmeret. Derved vaskes næringsstoffene ut i yteveden. Dette minimerer risikoen for råte senere.
For og høyne holdbarheten på virket, tar vi det på sjøen for å "vassgå" tømmeret. Derved vaskes næringsstoffene ut i yteveden. Dette minimerer risikoen for råte senere.
Mike og Stian flekkbarker stokkene som skal brukes til sperr-emner. Denne foredlingen av virket gjøres for å øke andelen av kjerneved, også kalt al.
Tømmeret hentes ut fra skogen fra januar til mars.
Rotkne blir brukt som avstivende element i konstruksjonen.
Vel hjemme på Fammestad skjærer Daniel opp stokken i plank til sytak til Bellgården.
Her ligger ferdig materialstabel til restaurering av Lønningen Lystgård og tørker seg ved siden av originalen på Fammestad.
Daniel og Mike kløyver en stokk. Kløyving av tømmer skjer mens virket fortsatt er friskt.