Materialer

Vi i Gamle3Hus har stor respekt for tradisjonell materialkunnskap og forståelse. Dette er grunnlaget og inngangsvinkelen for alt vi leverer. For å komme frem til best mulig resultat er det viktig at håndverkeren har kompetanse til å gå i skogen og ta ned materialet selv.

 

For og høyne holdbarheten på virket, tar vi det på sjøen for å "vassgå" tømmeret. Derved vaskes næringsstoffene ut i yteveden. Dette minimerer risikoen for råte senere. - Roger Knutsen
For og høyne holdbarheten på virket, tar vi det på sjøen for å "vassgå" tømmeret. Derved vaskes næringsstoffene ut i yteveden. Dette minimerer risikoen for råte senere. - Roger Knutsen
Mike og Stian flekkbarker stokkene som skal brukes til sperr-emner. Denne foredlingen av virket gjøres for å øke andelen av kjerneved, også kalt al. - Roger Knutsen
Tømmeret hentes ut fra skogen fra januar til mars. - Roger Knutsen
Rotkne blir brukt som avstivende element i konstruksjonen. - Roger Knutsen
Vel hjemme på Fammestad skjærer Daniel opp stokken i plank til sytak til Bellgården. - Roger Knutsen
Her ligger ferdig materialstabel til restaurering av Lønningen Lystgård og tørker seg ved siden av originalen på Fammestad. - Roger Knutsen
Daniel og Mike kløyver en stokk. Kløyving av tømmer skjer mens virket fortsatt er friskt. - Roger Knutsen