Arkitekt

En stor fordel ved å bruke oss, er at vi har all kompetanse samlet under ett tak. Dette sikrer kvalitet i alle ledd. I restaureringsprosjekter er arkitektens rolle å sørge for at prosjektet forløper godt og riktig, og at alt antikvarisk dokumentasjon som måtte være påkrevet er på plass. Samtidig fungerer arkitekten som bindeledd mellom byggherre og håndverker. Arkitekten sørger i tillegg for at de kravene som er satt fra myndighetene og kulturminneloven i det enkelte prosjekt utredes og følges.

Det er viktig at arkitekten er på bølgelengde med de som skal utføre jobben. - Jacob Schroll
Det gjelder å være på stedet der det skjer. - Erik Tombre