Prosjekthåndtering

Gamle3Hus leverer alle typer tjenester innen bevaring, restaurering og prosjekthåndtering. Det har ofte vist seg at et godt prosjekt og en god prosess krever et tett samspill mellom byggherre, utførende og vernemyndighetene. I Gamle3Hus har vi god erfaring med hva som skal til for å få dette til, og kjennskap til krav og rammer fra kulturminneloven.

Jacob Schroll